En bostadsrättsförening är till för sina medlemmar och för att göra boendet i en lägenhet bättre och smidigare. Ofta upplever dock många att kontakten med föreningen mest är besvärlig och något man undviker i största möjliga grad. Det är synd i och med att mycket av den information föreningen förmedlar är viktig, både för att skapa ett bra boende och för att man ska ha kunna ha koll på sin avgift och sin privatekonomi.

Starta en blogg!

Den som är involverad i en bostadsrättsförening vet att det finns många trista möten och mycket arbete att hantera. Detta kan överlämnas till professionella företag som nabo.se, som kan erbjuda helhetslösningar med förvaltning av ekonomi, fastighetsservice, teknik och juridik.

Istället kan man ägna sin tid som verksam i föreningen åt kommunikation med sina medlemmar. Genom att starta och driva en blogg kan man snabbt och enkelt nå ut med information till sina medlemmar.

Fördelar med att driva en blogg

Även om bloggen som medium ibland är omdiskuterad, så är den ett bra sätt att nå ut på. Genom att prenumerera får man snabbt veta så fort något nytt har publicerats.

Att läsa en blogg är i regel något man gör enbart för nöjes skull. Även om information från bostadsrättsföreningen kanske inte är det roligaste att läsa, känns det för många antagligen lite mer spännande när det faktiskt presenteras i bloggformat. På så sätt ökar sannolikheten att så många som möjligt faktiskt läser igenom vad som står. Får man enbart ett mail är risken stor att många slött skrollar igenom utan att faktiskt ta till sig av vad som står.

En ytterligare fördel är att bilder är ett givet inslag hos bloggar. Budskap går bättre fram när man även får ta till sig av en bild. Dessutom gör kommentarsfunktionen att medlemmar kan kommentera och diskutera olika frågor med varandra.