När bloggar först upptäcktes och startades var detta ett unikt sätt att kommunicera på. Dock har det under senare år börjat komma andra plattformar, vilket gjort att bloggandet endast blivit en del i mängden.

Nya former av bloggande

Att bloggandet endast blivit en del i mängden när det kommer till kommunikation har gjort att nya former av bloggande har varit tvungna att utvecklas. En form av blogg som har utvecklats är vlogs. Detta är en bloggform där personen istället för att skriva inlägg filmar sig själv och pratar till sina följare genom en video. Vlogs har gjort det möjligt för bloggare att låta sina följare följa med under en hel dag och ge dem en annan inblick i deras liv.

Det har även tagits fram nya innovativa lösningar för bloggare som gör det möjligt att se vad läsare efterfrågar och vill ha. Detta gör det möjligt för bloggarna att utveckla sina bloggar ytterligare.

Kommer troligtvis att fortsätta att finnas

Forskare uttrycker att det finns risk för att bloggar kommer att minska i framtiden, men inte försvinna helt. De menar även att det finns stora möjligheter för bloggar att utvecklas mer, framförallt genom nya innovativa ideér och lösningar.