Det var under tidigt 2000-tal som bloggar fick sin genomslagskraft och började bli allt mer populära. Under år 2006 uppmättes det att det existerade runt 50 miljoner aktiva bloggar.

Politiska bloggar, de mest populära

Den form av bloggar som blev mest populära under denna tid var de politiska bloggarna. Det blev framförallt populärt i USA att som politiker använda bloggandet som ett sätt för att nå ut till sina väljare samt potentiella väljare.

Det blev inte endast populärt för politikerna att använda bloggandet för att diskutera politik utan även för deras väljare. Väljare startade bloggar för att kunna diskutera det som sagts under de politiska kampanjerna och debatterna. Detta gjorde att viss information spreds i snabbare takt än vad den hade kunnat göra genom traditionell media. Det fanns även de fall då media rapporterade kring vissa saker efter att det framkommit och blivit omtalat på större bloggar.

Det var inte endast de politiska bloggarna som fick genomslagskraft utan även bloggar som syftade till att rapportera kring saker som hände i kändisvärlden, så kallade skvallerbloggar.

När bloggandet fick sin stora genomslagskraft

Att det existerade många bloggar i början av 2000-talet kan man som tidigare nämnt konstatera, dock var det även under denna tid som allt fler började läsa bloggar. Flera miljoner människor började kontinuerligt att följa och leta efter information via bloggar. Detta ledde till att allt fler företag började driva egna bloggar för att nå ut till sina kunder. Detta gäller framförallt mediaföretag, som startade bloggar för att anpassa sig. Allt fler började läsa nyheter via bloggar och detta ledde till att nyhetsföretagen blev tvungna att publicera egna bloggar med nyhetsinformation.

Vissa företag valde istället att kontakta existerande bloggar för att få vara med och publicera på deras plattformar. Detta gav dem möjligheten att fortsätta med sin traditionella rapportering men samtidigt synas på den nya formen av media.

Bloggandet i nutid

I takt med att bloggar blivit alltmer populära skapas nya sätt att blogga på. Fler bloggportaler och plattformar har skapats och utbudet är numera brett. Passar inte en portal ens bloggande finns det möjlighet att byta till en annan.

Det har även skapats en form av bloggande i mer minimalistisk form, exempelvis Twitter. Twitter syftar till att personer ska kunna skriva korta blogginlägg på ett max antal ord som sedan kan kommenteras, gillas och delas av andra användare. Detta har skapat ett enklare sätt att uttrycka sig på och att få ut information globalt.