Företagsbloggar drivs framförallt för företagets skull. Bloggen kan både handla om ett privatägt företag samt ett företag som bloggaren är anställd på.

Syftet med att driva en företagsblogg

Syftet och målet med att driva en företagsblogg är att främja företagets verksamhet eller tjänster. Bloggen kan hjälpa företaget att nå ut till fler personer och förhoppningsvis kan detta generera fler kunder för företaget. Den kan även fungera som en alternativ kommunikationskanal med kunderna.

Innehållet i en företagsblogg

En företagsblogg handlar inte om den specifika personen som skriver utan den har ett fokus på företagets tjänster och produkter. Bloggen brukar handla om ämnen som syftar till att attrahera både befintliga och nya kunder. Detta för att få kunder att handla den specifika produkten eller tjänsten som marknadsförs via bloggen. Syftet kan även vara att få kunder att anmäla sig för att få nyhetsbrev och reklam av företaget, vilket kan leda till fler kunder.

Företaget kan även skriva ut tips och ideér kring sina produkter för att få en bättre kundnöjdhet. Bloggen kan även vara ett verktyg för att nå ut till kunder som annars kanske inte hade fått upp ögonen för företaget.