När bloggandet blev en del av människors liv på 90-talet var det främst de personliga bloggarna som fanns tillgängliga. Dessa kan liknas med en dagbok som går att läsa på internet. En personlig blogg går ut på att den som driver bloggen skriver om ämnen som hen själv är intresserad av att dela med sig av. Detta kan exempelvis vara texter kring erfarenheter, känslor, och tankar.

Delas med en stor publik

Texterna, de så kallade blogginläggen, skrivs med syftet att andra personer ska få möjligheten att få ta del av dessa. Detta innebär att läsaren kan lämna kommentarer på inläggen som publiceras.

Inga regler eller riktlinjer

För personen som driver en personlig blogg finns det inga specifika regler och riktlinjer. Personen i fråga kan själv avgöra och bestämma vad som ska vara syftet med bloggen. De behöver inte hålla sig inom specifika ramar utan har möjligheten att ändra temat på bloggen när de vill, beroende på vad de känner för att skriva om.

En del personliga bloggar handlar om en persons specifika intressen, så som passionen till en specifik hobby. Det finns även de personliga bloggar som fokuserar på ett speciellt syfte, exempelvis kampen mot att bli frisk från en svår sjukdom.

Ovan nämns en del saker som en personlig blogg kan handla om, men en personlig blogg behöver som sagt inte alltid handla om ett specifikt ämne. En del personliga bloggar ändrar ämne ständigt och handlar om det som bloggaren känner för att skriva om just den dagen.