I stort sätt vet de flesta idag vad en blogg är, oavsett om de själva läser bloggar eller inte. En blogg är ett samlingsbegrepp och kan syfta på flertalet olika kategorier, bland annat nyhetsbloggar och personliga bloggar.

Det är framförallt på senare årtionden som bloggar blivit ett stort och känt begrepp i folkmun. Detta innebär att bloggandets historia inte är särskilt lång.

Första kända bloggen

Den första kända bloggen uppkom under 1994 och var skapad av en amerikansk student. På denna tid kallades det inte för blogg utan studentens syfte med den så kallade bloggen var att få andra personer att besöka hans personliga hemsida.

Det dröjde ända till 1997 innan man officiellt började kalla det en webblogg. Ordet härstammar från engelskans ”logging the web” som syftar till att skriva saker på internet. Namnet kortades sedan ner till att endast kallas för blogg under år 1999.

Det fanns inga centrala plattformar

När det blev känt vad det innebar att blogga fanns det inga centrala plattformar och webbsidor som underlättade för de personer som var intresserade av att starta en egen blogg. Detta innebar att de personer som var intresserade av att driva en egen blogg behövde uppdatera sina bloggar manuellt med olika typer av programmeringar. Innebörden av detta blev att det inte var särskilt smidigt och enkelt att driva en blogg och det kunde ta lång tid att publicera ett inlägg.

En annan nackdel var att bloggen oftast behövde vara länkad via en startsida eller ett arkiv på en hemsida. Detta kunde undvikas genom att skapa en egen plattform som var uppbyggd för att endast driva bloggar på. Dock var detta inte det enklaste och det krävdes kunskap inom programmering för att kunna skapa en sådan form av webbsida.

Populärare att driva en personlig blogg

Desto längre tiden gick, desto intressantare blev det för personer att driva personliga bloggar. Detta gjorde att olika typer av plattformar som syftade till att driva bloggar uppkom. Dessa plattformar drevs av företag som erbjöd allmänheten möjligheten att börja driva egna personliga bloggar på ett enklare och smidigare sätt en tidigare. En av de första och mest kända bloggportalerna är Livejournal, som är en plattform skapad för att underlätta bloggandet.

Det var dock inte denna plattform som gjorde att bloggandet blev en stor del av människors vardagliga liv, utan det var när plattformen “Blogger” uppkom under år 1999 som bloggandet fick sitt genomslag.

Ingen större genomslagskraft, trots enklare plattformar

Även om det kom plattformar som syftade till att underlätta bloggandet för personer som inte var insatta i programmering fick dessa ingen stor genomslagskraft. Men med tiden började det uppmärksammas mer och mer. Framförallt då fler personer började förstå innebörden av en blogg och vilket innehåll och vilken information en blogg kunde publicera.