Det finns många olika anledningar till att privatpersoner, företag och organisationer börjar driva bloggar. De finns dock en del anledningar som är mer vanliga än andra. Den vanligaste anledningen till att privatpersoner driver en blogg är möjligheten att kunna uttrycka sina tankar och åsikter. Detta ger möjligheten att nå ut till andra med det som publiceras på ett smidigt sätt.

Enkel och smidig marknadsföring

En blogg gör det möjligt att marknadsföra både sig själv och sitt företag och är ett populärt sätt att göra detta på. Det är vanligt att företag marknadsför sig själv via andra bloggar med hjälp av länkar och reklaminlägg som leder läsarna vidare till deras hemsida med deras produkter. Det är vanligt att ett inlägg på en blogg fungerar som ett sätt att informera om en särskild produkt.

Nå ut till fler

Det är även vanligt att en blogg fungerar som en portal för att nå ut till andra likasinnade personer. Bloggen gör det möjligt att dela åsikter via inlägg och kommentarer med personer som har samma intresse. Tankar och ideér kan få bekräftelse via bloggar då andra kan ta del av dessa.

Syftet med en blogg kan även vara att dela erfarenheter med andra. Detta för att hjälpa andra personer med samma typ av problem. Det finns många mammabloggar och teknikbloggar som syftar till just detta.

Håll kontakten med familj och vänner

Sedan internet kom har det blivit enklare att hålla kontakten med familj och vänner som befinner sig på andra platser i världen. Detta har gjort att det blivit populärt att blogga om sina händelser då en blogg gör det möjligt att publicera både text och bilder i kombination.