En blogg fungerar på ett lite annorlunda sätt än en vanlig internetbaserad hemsida. Vanliga hemsidor är oftast uppbyggda med att man först kommer in på en så kallad startsida som sedan ger olika alternativ och möjligheter att klicka vidare.

Till skillnad från detta har en blogg oftast bara en huvudsida som man direkt kommer in på, varpå det inte finns några ytterligare flikar som kräver ett klick. Dock finns det oftast arkiv av tidigare inlägg som är möjliga att klicka sig vidare genom.

Omvänd kronologisk ordning

Inläggen på en blogg kommer i en så kallad omvänd kronologisk ordning. Detta innebär att de nyaste inläggen kommer först i flödet och sedan går de bakåt i tiden. Detta för att underlätta för läsarna.

Besöksantal, viktigt när det kommer till bloggar

I normalfallet är en blogg öppen för allmänheten, men det finns lösningar som gör att bloggaren kan lösenordsskydda sin blogg. Detta för att inte vem som helst ska kunna läsa den.

Många bloggare vill dock att deras blogg ska vara öppen för allmänheten. Detta eftersom unika besökare kan generera högre besöksantal som för vissa bloggare innebär att de kan tjäna pengar på sina bloggar.